สิทธิและสุขภาพของเรา อำนาจและหน้าที่ของรัฐ
เราปรารถนาเพียง
อากาศสะอาด
ให้พวกเราได้หายใจ
0
เราอยู่ตรงนี้
เพื่ออากาศสำหรับพวกเรา

พ.ร.บ. ฉบับนี้จะทำให้...

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย
ผลักดันให้มีหน่วยงานที่ “กำกับดูแล” การทำงานของหน่วยงานรัฐในการบังคับใช้กฎหมายอากาศสะอาดจริงจังขึ้น และ “บูรณาการ” การทำงาน ไม่ทำแบบเป็นไซโล
กระจายอำนาจ
ในการกำกับดูแลให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
เปิดโอกาสให้ประชาชน “ร่วม” จัดการอากาศสะอาดสามระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับกำกับดูแล และ ระดับปฏิบัติ เพื่อปกป้องสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชน
กระจายข้อมูล
ความรู้เรื่องสิทธิอย่างเท่าเทียม
มีช่องทางให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องอากาศ รวมถึงช่องทางการร้องเรียนปัญหาด้านคุณภาพอากาศ ร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ มีช่องทางในการตรวจสอบและเรียกร้องการเยียวยาได้
อากาศสะอาด
ถูกรับรองเป็นสิทธิที่เราต้องได้รับ
สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด จะถูกรับรองว่าเป็นสิทธิของประชาชน ก่อให้เกิดหน้าที่ของรัฐที่ต้องรับรอง ปกป้อง และทำให้เกิดสิทธินี้ขึ้นจริง
เน้นสร้างสุขภาพที่ดีควบคู่กับ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
กำหนดเป้าหมายสำคัญของการดูแล เรื่องอากาศสะอาด โดยเน้นให้ประชาชนมีสิทธิที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพดี และไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
เพียงแค่มีพื้นที่เล็กๆ กับใจปรารถนาในอากาศสะอาด

คุณก็สามารถเป็น "จุดรับลงชื่อสนันสนุน พ.ร.บ." ได้

เราอยากเชิญชวนให้ ร้านค้า / ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ / ออฟฟิศ / Co-Working Space หรือใครที่พร้อม มาเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่จะทำให้เราได้มีอากาศสะอาดไว้หายใจ...
ด้วยการจัดตั้งเป็น “จุดรับลงชื่อ”สนับสนุน

พ.ร.บ. กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ...
event
0DAYS
0HOURS
0MINUTES
0SECONDS
LATEST EVENT
2 ธันวาคม 2563
ใน Session สุดท้ายนี้ เรามองย้อนกลับไปถึงเส้นทางที่เราเดินมาด้วยกันตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือน โดยเชิญชวนให้คุณมาร่วมออกไอเดียในการร่วมผลักดันเพื่ออากาศสะอาดในขั้นต่อไป สำหรับประชาชนในประเทศไทยทุกคน
11
Nov
11 และ 28 พฤศจิกายน 2563

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เราจะมาโฟกัสกันที่แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยใน Session แรกของเดือน เราตั้งคำถามถึงแนวคิดเรื่อง "สิทธิการมีอากาศสะอาดหายใจ" ทำอย่างไรประชาชนในประเทศไทยจึงจะเข้าถึงสิทธิอันสำคัญนี้ได้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

07
Oct
7 และ 28 ตุลาคม 2563 วันพุธ 17:00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ถึงแม้เราจะเริ่มเห็นหนทางการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศกันบ้างแล้ว แต่อุปสรรคที่ขวางกั้นการแก้ไขอย่างยั่งยืนยังคงมีอยู่มากมาย ในเดือนนี้ เรามาเสวนากันถึงช่องว่างที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็มในกระบวนการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย

09
Sep
9 และ 23 กันยายน 2563 วันพุธ 17:00 น. ตามเวลาประเทศไทยก

ในการเสวนารอบแรกของเดือนกันยายน เราจะมาเสวนากันในเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของปัญหามลพิษทางอากาศ ผ่านการตอบคำถามที่ว่า ผลกระทบที่แท้จริงของปัญหามีมากน้อยเพียงใด และเราจะสามารถวัดระดับผลกระทบได้อย่างไร

ข่าวสารจากเรา

เพื่อให้เราได้มีอากาศสะอาดไว้หายใจ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งลงชื่อสนับสนุนเสนอ ร่าง “พรบ” กับพวกเรากันนะ ลงชื่อสนับสนุน ที่นี่
คุณภาพชีวิตจะดีกว่านี้ ถ้าไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อหน้ากากอนามัย และเครื่องฟอกอากาศ มาเพื่อดูแลสุขภาพมลพิษทางอากาศที่สูงขึ้น ก็ทำให้เราต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มตามขึ้นมาด้วย

ติดตามเรา

เครือข่ายอากาศสะอาด