library
คลังข้อมูล
เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ
ขอให้นายกฯ รับพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ด้วยความใส่ใจและจริงใจ
อย่าปัดตกความหวังของประชาชนที่เราจะได้หายใจในอากาศสะอาดไม่อยากเจ็บป่วยและตายก่อนวัยอันควรเพราะฝุ่น PM 2.5
เนื้อหาและสิทธิที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
ตามมาตรฐานองกรค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติ เพื่อสร้างสิทธิขั้นพื้นฐานให้ประชาชนได้มีอากาศสะอาดไว้หายใจ
ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้แตกต่างจากฉบับอื่นๆ
เราพยายามทำให้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ ด้วยแนวทางในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างปฏิรูปทั้งระบบ
เราพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเสมอ
เครือข่ายพร้อมพูดคุยและตอบทุกคำถาม เพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุด และยินดีให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลต่อไปในอนาคต
Ellipse26Ellipse27
ร่วมเป็นส่วนนึงของการผลักดัน พ.ร.บ.
อากาศสะอาดไปกับเรา