ร่วมลงชื่อผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดให้เกิดขึ้นจริงในไทย

#อย่าปัดตก #พรบอากาศสะอาด

Picture of the author

ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้ เราทุกคนกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤติฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งมีแนวโน้มจะแย่ลงทุกปีๆ​ อากาศสกปรก เป็นผลลัพธ์ของกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ในที่โล่ง ไอเสียจากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ฯลฯ​

ซึ่งได้ส่งผลต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชาชนในประเทศไทยกว่า 32,000 ราย ในปีพศ. 2562 และยังส่งผลให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากรลดลงกว่า 2 ปี แต่ประเทศไทยกลับยังไม่มีกฎหมายที่จะมาควบคุมและบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างบูรณาการและยั่งยืน ส่วนกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็ไม่เพียงพอ แถมยังกระจัดกระจายอย่างมาก ขาดหลายๆ ประเด็นที่สำคัญ เนื่องจากไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของปัญหานี้​

วิธีเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหาฝุ่นพิษและคนไทยมีอากาศสะอาดหายใจอย่างยั่งยืน คือ สนับสนุนให้มี “Clean Air Act Thailand หรือ กฎหมายอากาศสะอาด”

เราในฐานะ เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย หรือ Thailand CAN ได้รวมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เช่นแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ นักเศรษฐศาสตร์ นักกฎหมายสิ่งแวดล้อม นักสื่อสารมวลชน ฯลฯ ร่วมกับนักเคลื่อนไหวทางสังคม องค์กรพันธมิตร และประชาชนที่สนใจ มาอาสาคิดและลงมือทำ จนได้ ร่าง ‘กฎหมายอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพ’ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ แบบครบวงจร ​

ร่างพรบ.ฉบับนี้ ซึ่งมีชื่อเต็มว่า “พ.ร.บ. กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. …”​ ปัจจุบันทางเครือข่ายอากาศสะอาด ได้รับรายชื่อสนับสนุนร่างพรบ.อากาศสะอาด จากประชาชนชาวไทยถึงกว่า 26,000 คน ซึ่งเพียงพอที่จะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าไปสู่สภาฯ ในวันที่ 21 ม.ค. 2565 แต่คงไม่เพียงพอที่จะรับประกันว่าร่าง พ.ร.บ.จะไม่ถูกนายกปัดตกก่อนการพิจารณาจากทางสภาฯ ดังนั้นเรายังต้องการเสียงสนับสนุนมากกว่านี้ เพราะประเทศไทยมีเจ้าของจมูกเกือบ 70 ล้านจมูก ที่ยังไม่ได้ลุกขึ้นมาแสดงพลังในการปกป้องสิทธิของตนเพื่อหายใจอากาศสะอาด ซึ่งสุดท้ายแล้ว นี่คือสิทธิของการมีชีวิตของเราทุกๆ คน​

 

ขอแค่หนึ่งเสียงของคุณ ลงชื่อสนับสนุนแคมเปญนี้

ลงชื่อสนับสนุน