กลุ่มเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศเทศไทย ร่วมเปิดห้องเสวนา “PM 2.5 ฝุ่นขนาดเล็กกับผลกระทบที่ไม่เล็กต่อสังคมไทย” ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวภาคประชาชนที่ต้องเผชิญภัยเงียบที่อันตรายต่อร่างกาย