เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม ศกนี้ ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท หัวหน้าคณะทำงานพัฒนา “ระบบติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศภาคประชาชน”(Citizen Air Monitoring System) หรือ C-AIR เครือข่ายอากาศสะอาด ได้จัดประชุมคณะทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยเชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ เพื่อจัดตั้งคณะทำงานในการพัฒนาติดตั้งระบบติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศภาคประชาชน แบบ Real Time ในพื้นที่จุดเสี่ยงทั่วประเทศ สำหรับรองรับแผนการป้องกันสุขภาพประชาชนจากมลพิษฝุ่น PM 2.5  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะนักวิชาการ ตัวแทนหน่วยงานภาคประชาสังคมจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สถานีวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย, สมาคมยักษ์ขาวแห่งประเทศไทย, โรงพยาบาลสงขลา, สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล,เครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค, เครือข่ายอากาศสะอาด, มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, บริษัท เทใจดอทคอม จำกัด โดยมีสำนักข่าว ThaiPBS เข้าร่วมสังเกตการณ์และรายงานข่าว