เครือข่ายอากาศสะอาดร่วมกับ ภาควิชาออกแบบสนเทศ 3 มิติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จัดกิจกรรม นิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ “ Making the INVISIBLE, VISIBLE “สะท้อนประเด็นปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ได้จัดฉายสารคดีเกี่ยวกับมลพิษในอากาศและMovie Talk เรื่อง “ ฤาแค่ฝันเฟื่อง..เมืองไทยไร้ฝุ่นพิษ ” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ดร.วิรุฬ  ลิ้มสวาท พ่อ-แพทย์-นักมนุษยวิทยา ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคุณชลิต นาคพะวัน  ศิลปินอิสระ , ครูสอนศิลปะ   คุณพรพรหม  วิกิตเศรษฐ์ มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การแก้ปัญหาปัญหาฝุ่นพิษ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคาร D สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS