เมื่อเร็วๆ นี้ รศ. ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญกฏหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายกับสังคม เครือข่ายอากาศสะอาดนำทีมประชุม Focus Group คณะทำงานกฎหมายอากาศสะอาด ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย