เครือข่ายอากาศสะอาดจัดประชุมคณะทำงานร่วมพัฒนา “ระบบติดตามและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพของประชาชนแบบมีส่วนร่วม”(C-Air & AQHI Thailand)

Continue reading “เครือข่ายอากาศสะอาดจัดประชุมคณะทำงานร่วมพัฒนา “ระบบติดตามและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพของประชาชนแบบมีส่วนร่วม”(C-Air & AQHI Thailand)”

ประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง "การทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความไม่เพียงพอของกฎหมายมลพิษทางอากาศ"

Continue reading “ประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง "การทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความไม่เพียงพอของกฎหมายมลพิษทางอากาศ"”

กิจกรรมสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ

Continue reading “กิจกรรมสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ”

กิจกรรมเครือข่ายอากาศสะอาดในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่12 ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ

Continue reading “กิจกรรมเครือข่ายอากาศสะอาดในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่12 ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ”

ประชุม Focus group คณะทำงานกฎหมายอากาศสะอาด ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue reading “ประชุม Focus group คณะทำงานกฎหมายอากาศสะอาด ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

เครือข่ายอากาศสะอาดจับมือองค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา สื่อฯ แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

Continue reading “เครือข่ายอากาศสะอาดจับมือองค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา สื่อฯ แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ”

เครือข่ายอากาศสะอาดจัดประชุมคณะทำงาน“ระบบติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศภาคประชาชน”

Continue reading “เครือข่ายอากาศสะอาดจัดประชุมคณะทำงาน“ระบบติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศภาคประชาชน””

กิจกรรมลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเก็บข้อมูล รายงานวิชาการอากาศสะอาดปกฟ้า (Blue Paper)

Continue reading “กิจกรรมลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเก็บข้อมูล รายงานวิชาการอากาศสะอาดปกฟ้า (Blue Paper)”
%d bloggers like this: