งานสัมมนา

ร่วมรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ “มลพิษทางอากาศ”
​ในกิจกรรมสัมมนาของกลุ่ม “เครือข่ายอากาศสะอาด”

Event1 Img

เครือข่ายอากาศสะอาด
กรุงเทพมหานคร

Getting from 2.5PM to Zero Digital Roadshow

       A clean air future requires systems-level change. Everyone - from civil society, the private sector and government - has a role to play. Aligning and prioritizing action based on data and facts is essential.

We believe that everyone has a right to breathe clean air. To catalyze change, join the Circular Design Lab and the Thailand Clean Air Network in this Digital Roadshow: 'Getting from PM 2.5to Zero' to learn and take action for the #right2cleanair.

From August - December 2020 the Roadshow is organized into two tracks: INHALE (learn) and EXHALE (take action). You can register for all sessions outlined on the https://www.right2cleanair.com site easily here.

What are you joining into? Below we share more about the structure of the bi-monthly sessions. Most are online.

INHALE AND LEARN- ABOUT THE LEARNING TRACK:
In this part of the Roadshow series, participants will gain an understanding of the multiple causes and effects of air pollution as well as what the options are for sustainable solutions. The audience will also get to understand the process to drive legislative change as a group of citizens, and have an idea where they may be able to support the work being done.

EXHALE AND ACT- ABOUT THE CREATIVE COMMUNITY AND ACTION TRACK:
In this part of the Roadshow series we expand on the materials covered in the INHALE and LEARN sessions by providing creative and interactive space, workshops and forums to help participants protect themselves against air pollution as well as get involved in the solutions.

      
กรุณาเลือกวันและเวลา เข้าร่วมงาน
งานสัมมนา เครือข่ายอากาศสะอาด

ติดตามเรา

เครือข่ายอากาศสะอาด