News

Why So Social x Thailand Can เครือข่ายอากาศสะอาด- EP.3: PM2.5 ความหวังที่ปลายอุโมงค์


ผ่านมาแล้ว 2 EP ก็ยังเข้มข้นไม่ตกใน EP สุดท้ายของซีรีส์ PM 2.5 ราคาที่คนไทยต้องจ่าย ใน EP.ส่งท้ายนี้เราจะพูดถึงประเด็นของการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ที่เกิดขึ้นแล้วในสังคมไทยปัจจุบัน

โดยจะร่วมพูดคุยกับผศ. ธนาชัย สุนทรอนันตชัย อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ หนึ่งในผู้ร่วมร่าง พรบ. อากาศสะอาด ว่าพรบ. นี้สร้างการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อคนไทยอย่างไรบ้าง

“กฎหมายหรือบทลงโทษมันมีของมันอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปคือมาตรการจูงใจ ที่จะทำให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะในบางครั้ง บทลงโทษไม่สามารถใช้ได้กับทุกเรื่อง โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มองถึงแต่กำไร และยอมเสียค่าปรับทางมลพิษ ตัวกฎหมายที่ร่างขึ้นมานี้จึงเป็นการจูงใจ หากว่าพวกเขาสามารถรักษาคุณภาพอากาศหรือไปถึงการสร้างอากาศที่ดีให้กับสังคมได้ สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจด้วยเช่นกัน อย่างเช่น การได้ส่วนลดหย่อนภาษีในการประกอบกิจการ เราเรียกการใช้มาตรการควบคู่นี้ว่า carrot and stick ”

นอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการทวงคืนสิทธิอากาศสะอาด โดยการร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพรบ.อากาศสะอาด ฉบับเครือข่ายอากาศสะอาด เพื่อเป็นการเพื่อสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้

Follow Us

Thailand Clean Air Network