กิจกรรมของเรา

Presenting the Clean Air Green Paper to Commemorate the International Day of Clean Air

Presenting the Clean Air Green Paper to Commemorate the International Day of Clean Air

By Thailand Clean Air Network

Wednesday 7 September 2022

During the 74th session of the United Nations (UN) General Assembly on 26 November 2019, the UN adopted a resolution to designate 7 September as the International Day of Clean Air for Blue Skies, with the first commemoration took place on 7 September, 2020.

To support and reinforce the importance of this designated day, Thailand Clean Air Network (Thai CAN) takes this opportunity to launch the newly published e-book titled Clean Air Green Paper: Interdisciplinary Research to Propose Policy-led Solutions for Clean Air, which can be found on Thai CAN’s website at thailandcan.org

The newly published Clean Air Green Paper is a culmination of the continued research work by Thai CAN’s experts following the previous two publications, namely

  • The Clean Air White Paper, published in 2019, which provided an overview of the systemic and structural issues underlying Thailand’s air pollution problems; and
  • The Clean Air Blue Paper, published in 2020, which delved deeper into the root causes and impacts of the country’s air pollution problems

Both of those publications formed the basis for this Clean Air Green Paper, which discusses the ways in which Thailand can overcome the structural issues to sustainably enable clean air for everyone in the country. The Clean Air Green Paper is jointly developed by a team of interdisciplinary experts, integrating the knowledge from various contributing aspects to propose policy-led solutions most suitable to Thailand’s context

Together, the three publications form a complete set of concept papers aimed at educating the public on the causes, impacts, and solutions to Thailand’s air pollution problems

In the next phase, Thai CAN plans to conduct online webinars with relevant stakeholders to share the Clean Air Green Paper and to exchange ideas for the benefits of collaboratively driving the clean air movement forward in Thailand.

ในขั้นตอนต่อไป เครือข่ายอากาศสะอาดฯ จะดำเนินการต่างๆ ในการเผยแพร่สมุดปกเขียวอากาศสะอาด ดังนี้

  • จัดสัมมนาออนไลน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเนื้อหาของสมุดปกเขียวอากาศสะอาด เพื่อ อธิบายแนวคิดสำคัญ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • มอบสมุดปกเขียวอากาศสะอาด ฉบับตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์ใน การสื่อสารและร่วมกันเดินหน้าเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องอากาศสะอาดของประเทศไทย
For more information, contact: 093-898-5557
The publications can be found at:

Follow Us

Thailand Clean Air Network