กิจกรรมของเรา

พลังพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจอากาศสะอาด

พลังพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจอากาศสะอาด นิสิตนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ฝึกปฏิบัติการการเรียนรู้เกี่ยวกับอากาศสะอาด (Law Lab for Clean Air) และกระบวนการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายฉบับประชาชนกันอย่างไร? เป็นเวลา 6 อาทิตย์ของน้องๆ คนรุ่นใหม่ที่อดทน อ่าน ฟัง และ ทำความเข้าใจกับร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาดฯ แล้วนำข้อมูลมากระเทาะ ย่อย และ สรุปเล่าให้เราฟัง ในงาน Show case ของนิสิตจุฬา คณะนิติศาสตร์

LawLAB for Clean Air Showcase: Who Causes the PM 2.5 Problem?

The LawLAB for Clean Air project of the Faculty of Law, Chulalongkorn University, with the support of Thailand Clean Air Network, offered a participatory space for undergraduate and postgraduate students to work with law professors and external parties. The students had an opportunity to learn about the current management of clean air; to discuss relevant issues; to develop potential solutions using relevant legal tools; and to develop an understanding of the process of proposing a public-sponsored draft bill, which is a constitutional right in accordance with the current constitution.

On 14th July 2021, the students who participated in the LawLAB for Clean Air project organised a "Showcase" activity entitled "Who Causes the PM 2.5 Problem?" which involved an online discursive forum to encourage the exchange of opinions on the topic of the clean air draft bill, which aims to implement an integrated approach to air management. The main purpose of the project was to encourage the participating students to raise public awareness of the Thailand Clean Air Network, to introduce other activities of the LawLAB for Clean Air, and to exchange opinions on issues relating to the PM 2.5 problem.

Air pollution caused by PM 2.5 is a problem which not only widely affects the public, but also infringes on their right to life and right to health. These are fundamental human rights and rights enshrined by the Constitution, which the government thus has a duty to introduce measures to protect. Current measures in Thailand have not been sufficient to effectively deal with the problem, hence it is necessary for the public to support the "Draft Bill on the Integrated Control and Management of Clean Air for Health B.E. …" by exercising their right to propose a public-sponsored bill.

A requirement for the exercise of this right is the readiness of the public, and an aspect of such readiness is the public awareness of their right which will enable them to collectively exercise their right in a powerful manner. The LawLAB for Clean Air Project aims to nurture and prepare the public for such readiness, with the belief that "clean air is a fundamental right of everyone".

Follow Us

Thailand Clean Air Network