กิจกรรมของเรา

พลังพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจอากาศสะอาด

09:13:32 From Fajri Fadhillah to Host and Panelists: Noted, Weena.

09:13:59 From Bondan Andriyanu to Host and Panelists: yes Weena

09:18:03 From Bondan Andriyanu to Host and Panelists: yes i cant open my video

09:18:58 From Nok to Host and Panelists:
Kin: Do we want to pin the speakers when they are on?

09:20:01 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Host and Panelists: Weena will switch the view to “Speaker’s View” during the session I think 🙂

09:32:01 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: สวัสดีทุกท่านนะครับ ยินดีต้อนรับสู่ “Fighting to Breathe” Webinar

09:32:09 From Orawan to Host and Panelists: ถ้าจะฟังภาษาไทย ต้องเลือกตรงไหนค่ะ

09:32:41 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: Session จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แต่ทีมงานเราจะช่วยแปลสรุปให้ทาง chat box นี้เป็นระยะด้วยครับ

09:32:46 From Nan Htet Htet Naing to Everyone: hello i am Nan Htet Htet Naing sawadee kha

09:33:32 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ช่องทางนี้เราจะใช้เป็นช่องทางสำหรับแปลสรุปสิ่งทีวิทยากรพูดเป็นภาษาไทยให้นะครับ

09:34:01 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: หากมีคำถามอะไร รบกวนใช้ช่องทาง Q&A (หาได้จากด้านล่างของจอ Zoom) ในการส่งคำถามนะครับ

09:34:13 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: และเราจะช่วยถามวิทยากรให้ในช่วง Q&A ตอนท้าย

09:35:07 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ขอเริ่มวันนี้จากการแนะนำให้รู้จักเครือข่ายอากาศสะอาด (ประเทศไทย)ก่อน

09:35:35 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เครือข่ายฯ เกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของนักวิชาการและอาสาสมัครที่สนใจเรื่องอากาศสะอาด

09:35:55 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เพื่อผลักดันการพัฒนา พรบ. อากาศสะอาดฉบับประชาชนขึ้นสำหรับประเทศไทย

09:36:42 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: โดยเครือข่าย พร้อมทั้งการสนับสนุนร่วมเข้าชื่อจากประชาชนไทย ได้นำเสนอร่าง พรบ. กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ เข้าสู่สภาเพื่อการพิจารณาแล้ว

09:36:59 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: Webinar วันนี้ เราจะเริ่มจากวิทยากรท่านแรก

09:37:46 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ซึ่งจะมาพูดถึงเรื่อง Air Quality Life Index (AQLI) หรือดัชนีอากาศสะอาดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นมาครับ

09:39:10 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมได้ทำการศึกษาเรื่องมลพิษทางอากาศ และวันนี้จะนำเสนอรายละเอียดที่สำคัญจากการศึกษาประเด็นดังกล่วาในประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมา

09:39:24 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เริ่มจากการแนะนำเรื่อง AQLI ก่อนนะครับ

09:39:49 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เป็นที่ทราบบกันดีว่ามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายอย่าง

09:40:18 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: และการที่ต้องเจอกับ PM2.5 มากๆ ก็ทำให้อายุขัยของประชากรลดลง

09:40:46 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ปัญหาคือ ในหลายๆที่ในโลก ความตระหนักรู้เรื่องปัญหาและผลกระทบจากมลพิษยังมีไม่มาก

09:40:56 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: โดยเฉพาะในประเทศที่ยังไม่พัฒนา

09:41:17 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: นอกจากนี้ เรายังได้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง PM2.5 กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วย

09:41:51 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: AQLI ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบคำถาม 2 คำถาม

09:42:00 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: 1. อากาศแย่แค่ไหนในพื้นที่ที่เราอยู่

09:42:14 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: 2. ส่งผลกระทบอย่างไรต่ออายุขัยของชีวิตเรา

09:42:52 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: การพัฒนา AQLI เริ่มจากการศึกษาระดับมลพิษทางอากาศจากทั่วโลก

09:43:19 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: จากนั้นเอาข้อมูลดังกล่าวมาควบรวมกับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

09:43:45 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เพื่อดูความเชื่อมโยงระหว่างระดับมลพิษ และอายุขัยเฉลี่ยของประชากรในพื้นที่ต่างๆ

09:45:53 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ดัชนี AQLI เป็นดัชนีที่ช่วยตอบคำถามที่ว่า

09:46:30 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: หากสามารถปรับปรุงและลดปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ต่างๆลงได้แล้ว จะช่วยให้ “คืน” อายุขัยให้ประชากรได้มากน้อยแค่ไหน

09:47:12 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ทีนี้เรามามองที่ประเทศไทย

09:47:42 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นที่ South Asia / Southeast Asia / Asia ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาใหญ่

09:48:16 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: โดยในปี 2020 จะเห็นได้ว่าระดับมลพิษในประเทศไทย เพิ่มขึ้น จากช่วงปี 2019 ถึง 10.8%

09:48:28 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: และส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 4 ของภูมิภาค

09:49:14 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เมื่อดูในระยะยาว จะเห็นว่าระกับ PM2.5 ในไทย เพิ่มขึ้นถึง 22.7% จากปี 2000

09:49:35 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: และอยู่ในระดับที่สูงกว่า guideline ของ WHO ถึง 5 เท่า

09:50:12 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เจาะลึกลงในระดับภาค จะเห็นว่าภาคเหนือ เป็นภาคที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุด ตามมาด้วยภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้

09:51:04 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: แหล่ง PM2.5 ในประเทศไทยหลักๆ ประกอบด้วย มลพิษจากยานพาหนะ โรงงาน และการเผาทางการเกษตร

09:51:58 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ดังนั้น การแก้ปัญหา PM2.5 ในไทย ก็จะสามารถเพิ่มอายุขัยให้ก่ประชากรได้

09:51:59 From frederic bernaroyat to Everyone: could you please split in more details the part of gaz, oil and coal in the 95% of TH energy supply

09:52:47 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: จากการคำนวณโดยใช้ AQLI จะเห็นถึงระดับอายุขัยที่สามารถเพิ่มให้กับประชากรได้จากการแก้ปัญหามลพิษ (ตามภาพ)

09:53:50 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: หากมองถึงผลกระทบต่ออายุขัยของประชากร จะเห็นได้ว่า ปัญหามลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่ออายุขัยมากกว่าสาเหตุอื่นๆ

09:54:42 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: การแก้ปัญหามลพิษ สามารถทำได้จริง แต่ต้องทำในระดับนโยบาย

09:55:02 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วจาก US และประเทศจีน (ตามภาพ)

09:57:30 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ภาพที่แสดงอยู่นี้ แสดงถึงระดับมลพิษในประเทศจีน ในช่วงที่มีการแก้ปัญหามลพิษอย่างจริงจัง

09:58:33 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ลองเทียบกลับมาที่ประเทศไทย จะเห็นว่า หากไทยสามารถลดระดับมลพิษลงได้ 40% ก็จะสามารถเพิ่มอายุขัยเฉลี่ยให้ประชากรไทยได้โดยเฉลี่ยคนละ ~1 ปี (1.3 ปีในภาคเหนือ)

09:59:15 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ภาพที่แสดงอยู่นี้ จะเห็นถึงความสามารถของจีนในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ในช่วงปี 2013 เป้นต้นมา

10:00:18 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: กล่าวโดยสรุป

10:00:41 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: 1. ประชากรไทยทั้ง 68 ล้านคน อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงก่าที่แนะนำโดย WHO

10:01:23 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: 2. อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยปัจจุบันถูกลดลงถึง 1.8 ปีด้วยปัญหาดังกล่าว

10:04:12 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: วิทยากรท่านต่อไปคือ ดร.วิรุฬ ลิ้มสวาท จากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายอากาศสะอาด (ประเทศไทย) ด้วย

10:04:47 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ดร.วิรุฬ มีบทบาทที่สำคัญในการผลักดันการพัฒนา Air Quality Health Index (AQHI) สำหรับประเทศไทย

10:05:29 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: โดย ดร.วิรุฬ จะกล่าวถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในประเทศไทย

10:05:55 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: (ต่อไปเป็นการแปลสรุปความจาก ดร.วิรุฬ นะครับ)

10:07:01 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เรามีหลักฐานมากมายจากทั่วโลกถึงความเชื่อมโยงระหว่างมลพิษกับปัญหาสุขภาพ

10:07:21 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: สิ่งที่ท้าทายในประเทศไทยคือเราไม่ค่อยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องนี้มากนัด

10:08:16 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เรามีเพียงตัวอย่างเป็นบางเคสเท่านั้น

10:08:53 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ดังนั้นเรายังต้องมีการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างปัญหามลพิษกับปัญหาสุขภาพที่ชัดเจนขึ้นกว่านี้

10:08:56 From Soma to Host and Panelists: Can't believe Thailand is not taking any actions regarding the Air Pollution issues! It's truly effecting our health and yet..no regulations or updated measures to control the burning 😭

10:10:00 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: สิ่งที่เราพยายามทำอยู่ตอนนี้ คือพยายามรวบรวมหลักฐานของผลกระทบจากมลพิษต่อสุขภาพในด้านต่างๆ

10:10:22 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: การใช้ AQLI จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการสร้างความชัดเจนของผลกระทบจากมลพิษดังกล่าว

10:11:20 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เราทราบกันดีว่าฝุ่นพิษ PM2.5 อันตราย แต่สิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าคือสารต่างๆ ที่มากับฝุ่นพิษนั้น

10:11:55 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ดังนั้นจึงเป็นการสำคัญยิ่งที่เราจะต้องศึกษาโดยละเอียดถึงแหล่งกำเนิดของมลพิษในพื้นที่ต่างๆ และผลกระทบที่แท้จริงต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน

10:14:56 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: การปกปักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ กับการดูแลสุขภาพประชาชนในประเทศไทย เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกัน

10:15:27 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: วิทยากรท่านต่อไปคือ Dr.Sumi Mehta

10:15:44 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการสาธารณสุขจากหลายภูมิภาคทั่วโลก

10:17:06 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: โดย Dr.Sumi จะมากล่าวถึงผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศต่อสุขภาพของประชาชน ในระดับภูมิภาคเอเชีย และแนวทางการแก้ปัญหา

10:18:21 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ปัญหาหลักของมลพิษทางอากาศ คือผลกระทบในระยะยาวต่อชีวิตของประชากร

10:18:56 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ผลวิเคราะห์ที่ Dr.Ken Lee นำเสนอเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดีถึงประเด็นดังกล่าว

10:19:56 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: วิธีการตีความผลงานวิจัยดังกล่าว คือ ทารกแรกเกิดที่เกิดมาในประเทศไทยในสภาวะมลพิษในปัจจุบัน จะมีชีวิต(โดยเฉลี่ย)สั้นกว่าที่ควรจะเป็นเกือบ 1 ปี

10:21:00 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ปัญหามลพิษในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีมายาวนาน โดยไม่มีทีท่าจะลดลง

10:21:12 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: และมีระดับที่สูงกว่าระดับที่แนะนำโดย WHO ถึง 5 เท่า

10:21:58 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: และที่สำคัญคือเราได้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของประชากรที่มีปัญหาสุขภาพเนื่องจากการพบเจอกับมลพิษทางอากาศ

10:22:27 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ดังนั้นจึ้งเป็นการสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องเริ่มนำมาตรฐานมลพิษในเชิงผลกระทบต่อสุขภาพมาใช้อย่างจริงจัง

10:22:39 From Soma to Host and Panelists: agree 1000 percent!!!

10:22:45 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เราทราบดีว่าปัญหามลพิษนี้สามารถแก้ไขได้จริง

10:23:02 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เราทราบอยู่แล้วว่าแหล่งกำเนิดของมลพิษมาจากไหน

10:23:29 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: การแก้ปัญหาจึงควรจะทำได้หากมีการดำเนินการระดับนโยบายอย่างจริงจัง

10:23:43 From Soma to Host and Panelists: Thank you soo much!!

10:25:26 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: วิทยากรท่านต่อไปคือ Mr. Fajri Fadhillah

10:25:32 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: นักกฎหมายสิ่งแวดล้อม

10:26:00 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ที่มีบทบาทในการผลักดันเรื่องสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศอินโดนีเซีย

10:26:35 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: และมีบทบาทสำคัญในการฟ้องร้องประธานาธิบดีอินโดฯ ในกรณีการไม่แก้ปัญหามลพิษในช่วงปีที่แล้ว

10:27:47 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ปัญหามลพิษทางอากาศใน Jakarta ในช่วงปี 2017

10:28:14 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: สิ่งที่ท้าทายอย่างแรกคือการสร้างพลังร่วมในการผลักดันการแก้ปญหาจากภาคประชาชน

10:29:03 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: โดยในช่วงแรกยังไม่ได้รับความสนับสนุนจากประชาชนเท่าที่ควร เพราะความไม่ตระหนักรู้ถึงปัญหาดังกล่าว

10:30:09 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: สิ่งที่ท้าทายสิ่งที่สอง คือการพัฒนาหลักฐานที่ชัดเจนและประจักษ์ถึงปัญหามลพิษทางอากาศใน Jakarta

10:30:55 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: โดยในช่วงแรกเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ทำให้ภาครัฐสามารถ deny ปัญหาได้

10:31:57 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: มลพิษใน Jakarta มีสาเหตุมาจากหลายแหล่ง ไม่ใช่เฉพาะเรื่องยานพาหนะเท่านั้น ซึ่งในช่วงแรกคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้

10:32:24 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ดังนั้น กาวิเคราะห์รายละเอียดแหล่งมลพิษและผลกระทบจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและสำคัญ

10:32:40 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ปัจจัยที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการผลักดันการแก้

10:33:08 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ปัจจัยแรก คือการทำให้ปัญหามลพิษเป็นเรื่องที่เข้าถึงและเข้าใจได้โดยประชาชนทั่วไป

10:34:25 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: โดยการนำผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้ว รวมถึงการวิเคราะห์จากภาครัฐเองด้วย ออกมาให้สาธารณชนได้เห็นประจักษ์

10:35:29 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: กรุงเทพมีความคล้ายคลึงกับ jakarta

10:35:44 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: คือมีงานวิจัย มีผลวิเคราะห์เรื่องนี้ อยู่แล้ว

10:36:17 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: และสามารถนำมาแสดงให้เห็นได้ถึงการไม่พยายามแก้ปัญหาโดยภาครัฐ

10:36:44 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ปัจจัยที่สองที่ช่วยให้งานของเราสำเร็จ คือการเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียกร้องการแก้ปัญหา

10:36:55 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องภาครัฐด้วย

10:37:29 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: วิทยากรท่านสุดท้าย

10:37:37 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: Mr. Bondan Andriyanu

10:37:45 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: จาก Greenpeace Southeast Asia

10:38:12 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเรื่องพลังงานทางเลือกในภูมิภาค

10:39:12 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: Mr.Bondan จะมากล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จของอินโดฯ ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อผลักดันการแก้ปัญหา

10:40:01 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ในช่วงแรกของการผลักดันการแก้ปัญหาของเรา เริ่มจากการพยายามหาข้อมูลก่อน

10:40:17 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ในปี 2017 จริงๆแล้วเราไม่มีข้อมูลเรืองระดับมลพิษ PM2.5

10:41:11 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ในเวลานั้น Greenpeace จึงช่วยพัฒนา application แสดงระดับ PM2.5 ขึ้น

10:41:47 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ต่อมาในปี 2018 รัฐบาลอินโดฯ จึงได้ริ่มเพิ่มการวัดและรายงานระดับ PM2.5

10:42:20 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ในส่วนของการนำปัญหาดังกล่าวให้เข้าถึงประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้

10:42:35 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เราทำงานร่วมกับหน่วยงายและองค์กรต่างๆ

10:43:12 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: การมีอุปกรณ์ช่วยวัดระดับ PM2.5 แบบ real-time ก็ช่วยให้ประชาชนเห็นถึงปัญหาด้วย

10:44:29 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ในช่วงแรกของแคมเปญ เราเน้นการเข้าถึงกลุ่มประชาชนใน Jakarta รวมทั้งทำงานร่วมกับองค์กร NGO หลายองค์กร

10:45:29 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ในช่วงปี 2018/2019 ตอนที่เราเริ่มกระบวนการฟ้องร้องภาครัฐ เราดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง ที่มีระดับมลพิษสูง

10:45:57 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ทำให้ได้แรงร่วมจากประชาชนจำนวนมาก

10:46:52 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: เราเน้นมากในเรื่องที่ว่า การผลักดันการแก้ปัญหานี้ เป็นความพยายามมาจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ได้มาจาก NGO หรือพรรคการเมือง

10:49:52 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: มีใครมีคำถามเพิ่มเติม สามารถถามได้เลยนะครับ

10:50:04 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ใช้ช่องทาง Q&A หรือมาทาง chatbox นี้ก็ได้ครับ

10:51:39 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Victoria Ekstrom High(Direct Message): Vicki; I don’t see a functionality from my screen to download the questions and answers; can you check if you are able to do it from your end please?

10:52:01 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Victoria Ekstrom High(Direct Message): I know I can save & download the chat records, but can’t find a way to do it for Q&A

10:52:04 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Victoria Ekstrom High(Direct Message): Thank you! 🙂

10:52:33 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: (คุณวีณารินกำลังสรุปประเด็นสำคัญจากวิทยากรทุกท่านนะครับ)

10:52:46 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน

10:53:46 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ดังนั้นจึงเป็นการสำคัญที่พวกเราต้องร่วมมือร่วมใจกันผลักดันให้ภาครัฐดำเนินการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง

10:55:04 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ขอรบกวนทุกท่านนะครับ ช่วยกันกระจายข่าว ช่วยกันผลักดัน เพื่อให้ร่าง พรบ. อากาศสะอาด ที่เราส่งเข้าไปในสภา ได้รับการหารือและนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจังในระดับนโยบายอย่างยั่งยืน

10:57:38 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: สามารถศึกษารายละเอียดร่าง พรบ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ ที่เครือข่ายอากาศสะอาดนำเสนอเข้าไปในสภา ได้ที่ www.thailandcan.org ครับ

10:59:35 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: การมี พรบ. จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรากฐานสำหรับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในระดับโครงสร้างอย่างยั่งยืน

11:00:03 From ทอฝัน กันทะมูล to Host and Panelists: Thank you so much

11:02:15 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ประเด็นฝากจาก ดร.วิรุฬ: สิ่งที่สำคัญ ณ ตอนนี้คือเราต้องร่วมกันผลักดันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อการแก้ปัญหามลพิษอย่างยั่งยืน เราต้องผลักดันเพื่อเรียกร้อง “สิทธิในการหายใจอากาศสะอาด” ของเรา

11:02:31 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้ครับ

11:02:35 From Sugoon Fucharoen (Kin) to Everyone: สวัสดีครับ

Follow Us

Thailand Clean Air Network