กิจกรรมของเรา

พลังพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจอากาศสะอาด

#สู้เพื่อลมหายใจของเรา:

การเสวนาเกี่ยวกับวิกฤติมลพิษทางอากาศในประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข นักเศรษฐศาสตร์ นักกฎหมาย และนักรณรงค์การสื่อสารสาธารณะเข้าร่วมการเสวนาเชิงลึกในประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่ออายุขัยเฉลี่ยของประชาชนในประเทศไทย

วันที่ 11 มีนาคม 2565 (กรุงเทพมหานคร) - คณะผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติเข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับความท้าทายในการแก้ปัญหาคุณภาพอากาศที่เลวร้ายในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ผ่านการจัดงานเสวนาออนไลน์ครั้งพิเศษ (Webinar) โดยคณะผู้เชี่ยวชาญได้อภิปรายว่าจะสามารถปกป้องสุขภาพของประชาชนได้อย่างไรในขณะที่ยังคงรักษาระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วไว้ได้ นอกจากนี้ ผู้แทนจาก IBUKOTA ซึ่งเป็นขบวนการขับเคลื่อนภาคพลเมืองเกี่ยวกับอากาศสะอาด ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จต่างๆ ที่นำไปสู่การชนะคดีในศาลครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งได้ฟ้องร้องประธานาธิบดี และเจ้าหน้าที่รัฐอีก 6 คนของประเทศอินโดนิเซียว่าไม่ได้ปกป้องประชาชนที่พักอาศัยในกรุงจากาตาร์จากมลพิษทางอากาศ

การเสวนาออนไลน์ครั้งนี้ได้แสดงการเผยแพร่ข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อชีวิตที่ยืนยาว (AQLI) ของมหาวิทยาลัยชิคาโก ซึ่งได้นำเสนอผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่ออายุขัยของประชาชนในประเทศไทยท่ามกลางบรรดาประเทศที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ งานเสวนานี้ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อสนับสนุนการยื่นร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดที่ขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 แม้กระนั้น ชะตากรรมของร่างกฎหมายฉบับนี้นับว่ายังแขวนอยู่บนเส้นด้าย และต้องการแรงสนับสนุนจากภาคประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่าร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดจะถูกพิจารณาในรัฐสภาอย่างแน่นอน

ผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย:

  • ดร.เคนเน็ธ ลี ผู้อำนวยการดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อชีวิตที่ยืนยาว (AQLI) มหาวิทยาลัยชิคาโก
  • ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย (Thailand CAN)
  • ดร.สุมิ เมห์ นักระบาดวิทยาอาวุโส อนามัยสิ่งแวดล้อมโลก Vital Strategies
  • ฟาจรี ฟะดิลละห์ นักกฎหมายสิ่งแวดล้อม สถาบันกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประเทศอินโดนิเซีย
  • บอนดัน อันดรียานู นักรณรงค์ด้านพลังงานและสภาพภูมิอากาศ Greenpeace Southeast Asia

ด้านล่างนี้คือประเด็นสำคัญบางประการจากงานนี้ สามารถรับชมบันทึกฉบับเต็มได้ ที่นี่ บันทึกย่อที่แปลเป็นภาษาไทยได้ ที่นี่ และ รายงานข้อเท็จจริงของประเทศไทย (AQLI Thailand fact sheet) เป็นภาษาอังกฤษ ที่นี่ และเป็นภาษาไทย ที่นี่.

สาระสำคัญจากข้อค้นพบในเอกสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าดัชนีคุณภาพอากาศสะอาดเพื่อชีวิตที่ยืนยาวในประเทศไทย: “ทั้งๆที่มีการปิดประเทศเนื่องจากโรคระบาดและมีการลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั่วโลก แต่มลพิษทางอากาศในปี พ.ศ. 2564 ก็ยังคงพุ่งทะยานถึง 10.8% ซึ่งทำให้ประเทศไทย กลายเป็นประเทศที่มีมลพิษทางอากาศสูงเป็นอันดับ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

“นี่คือความต่อเนื่องของแนวโน้มระยะยาวในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ค่าฝุ่นพิษ PM 2.5 เฉลี่ยในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 22.7% และบางครั้งก็สูงกว่ามาตรฐานอากาศสะอาดที่องค์การอนามัยโลก กำหนดไว้ที่ 5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรถึง 5 เท่า โดยปัจจุบันคนไทย 100% อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษ”

“มลพิษทางอากาศทำให้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยสั้นลง 1.8 ปี และยิ่งสูงขึ้นในภาคเหนือซึ่งอยู่ที่ 2-3 ปี”

“ในแง่ของอายุขัยเฉลี่ย ฝุ่นพิษ PM 2.5 ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนมากที่สุดในประเทศไทย โดยผลกระทบมากกว่าการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการบาดเจ็บบนท้องถนน”

“สิ่งสำคัญคือต้องเน้นย้ำว่าปัจจุบันประเทศไทยพึ่งพาแหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเกือบทั้งหมด แม้ว่าจะมีศักยภาพในการใช้พลังงานหมุนเวียนก็ตาม โดยในปี พ.ศ. 2564 น้ำมัน ก๊าซ และถ่านหินมีสัดส่วนการใช้พลังงานเกือบ 95%”

“ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่ามลพิษทางอากาศสามารถแก้ไขได้ด้วยนโยบายอากาศสะอาด วิกฤติสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษที่ 60 และ 70 ทำให้ผู้คนต้องการอากาศที่สะอาดขึ้น ผลของกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดของสหรัฐฯ ทำให้ปัจจุบันสหรัฐฯ มีมลพิษเพียง 1 ใน 3 เท่าเหมือนในทศวรรษ 1970 นอกจากนั้น ในประเทศจีน เพื่อตอบสนองต่อความกังวลของสาธารณชนที่เพิ่มขึ้น จีนได้ประกาศสงครามกับมลพิษทางอากาศในปี พ.ศ. 2556 นับแต่นั้นเป็นต้นมา จีนได้ลดหมอกควันลง 40% ส่งผลให้อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ปี

“การลด PM 2.5 อย่างถาวรลง 30% ในจังหวัดที่มีมลพิษมากที่สุดของประเทศไทยจะช่วยเพิ่มอายุขัยเฉลี่ยต่อปีในบางภูมิภาคได้” – ดร.เคนเน็ธ ลี

หลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศไทย: “การปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ จำเป็นต้องมีความตระหนักรู้และความพยายามร่วมกันมากขึ้นเพื่อให้หลักฐานชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับผู้กำหนดนโยบายและสาธารณชน นี่เป็นทั้งความรุนแรงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม และเราจำเป็นต้องแข็งกร้าวมากขึ้นในทุกระดับ – ในการรวบรวมหลักฐานและในการปฏิรูปทั้งหมดรวมถึงการปฏิรูปกฎหมาย นั่นคือเหตุผลที่ AQLI เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยสนับสนุนกฎหมายเกี่ยวกับอากาศสะอาดของเรา”

“ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่รัฐทั่วโลกกำลังใช้แนวคิดทางการทหารในการปกครอง ประชาชนในประเทศไทยและอีกหลายพื้นที่ในโลกจึงเป็นเหมือนพลทหารที่ถูกรัฐส่งไปแนวหน้า ให้ตายด้วยอากาศพิษโดยไม่มีสิทธิเลือก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศ... นี่คือความอยุติธรรม และนี่คือเหตุผลที่เราต้องเรียกร้องสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด” – ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท

การปกป้องสุขภาพประชาชนและการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ: “ไม่มีใครมีภูมิคุ้มกันต่อมลพิษทางอากาศ...การได้รับมลพิษเริ่มต้นตั้งแต่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ในมดลูกและต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ในขณะที่ผู้คนให้ความสนใจกับเหตุการณ์มลพิษทางอากาศเหล่านี้ แท้จริงแล้วการได้รับมลพิษทางอากาศเรื้อรังหรือระยะยาวนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแท้จริง”

“อายุขัยเฉลี่ยนี้หมายความว่าอย่างไร? โดยเฉลี่ยแล้ว หากเด็กเกิดในประเทศไทย เด็กที่เกิดตอนนี้จะตายเร็วกว่าที่คาดไว้ 12 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับการได้รับมลพิษทางอากาศและอนุภาคละเอียดที่ใกล้เคียงกับแนวทางคุณภาพอากาศขององค์การอนามัยโลก”

“มาตรฐานคุณภาพอากาศระดับชาติของประเทศไทยสูงกว่าระดับคำแนะนำด้านสุขภาพที่องค์การอนามัยโลกกำหนดถึง 5 เท่า ดังนั้น หากคุณดูมาตรฐานระดับชาติของประเทศไทยในปัจจุบัน คุณอาจคิดว่าคุณภาพอากาศของประเทศไทยค่อนข้างดี แต่ในความเป็นจริง นี่เป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญ ตามข้อเท็จจริงแล้ว เราได้เห็นการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 32,000 รายทุกปีอันเป็นผลมาจากมลพิษทางอากาศ ส่วนใหญ่มาจากโรคระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจ (ตามหลักฐานส่วนใหญ่จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นเรื่องยากที่จะเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของสถานการณ์ จนกว่าประเทศไทยจะสามารถนำมาตรฐานด้านสุขภาพมาใช้ในการจัดการมลพิษทางอากาศได้มากขึ้น”

“มีวิธีการแก้ปัญหาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและทรงประสิทธิภาพมากในการแก้ไขปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษหลักๆทั้งหมดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดแบบเคลื่อนที่ การเผาไหม้และกระบวนการทางอุตสาหกรรม หรือการจัดการของเสีย สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่าการปรับปรุงคุณภาพอากาศเหล่านี้สอดคล้องกับการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น หากคุณสามารถรับประกันการปล่อยมลพิษและมาตรฐานเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น คุณก็สามารถลดมลพิษทางอากาศจากแหล่งเคลื่อนที่ได้อย่างแท้จริง แม้ว่าจำนวนยานพาหนะบนท้องถนนจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ” – ดร.สุมิ เมห์ตา

การสร้างความเชื่อมั่นและแรงผลักดันของพันธมิตรที่นำโดยภาคพลเมืองในอินโดนีเซีย: “ปัจจัยแห่งความสำเร็จรวมถึงความพยายามของพันธมิตรในการสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยมุ่งเน้นที่ต้นทุนค่าใช้จ่าย (ของมลพิษทางอากาศ) ที่ประชาชนทั่วไปต้องแบกรับ กลุ่มเป้าหมายช่วงแรกได้แก่คุณแม่ที่ได้รับผลกระทบจากบุตรหลานที่ไปโรงเรียนหรือขาดเรียนเนื่องจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายชั้นเรียนในกรุงจาการ์ตา พันธมิตรยังสามารถขยายสู่สาธารณะได้โดยเปิดให้สาธารณชนทั่วไปเลือกเข้ามาเป็นโจทก์ในคดีในศาล และเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาซึ่งบรรดาผู้พิพากษาย่อมเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีเนื่องจากมีประสบการณ์ไม่ต่างกัน” – ฟาจรี ฟะดิลละห์

“เราร่วมมือกับ CNN อินโดนีเซียเพื่อช่วยสื่อสารข้อความอันทรงพลังสู่สาธารณะ เราติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบ PM 2.5 ให้กับเด็กๆ เมื่อพวกเขาไปโรงเรียนจากบ้านและตอนกลับจากโรงเรียน และผล กระทบของระดับ PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นแบบเรียลไทม์นั้นทรงพลังมาก… เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสื่อสารข้อความที่สำคัญว่าการเคลื่อนไหวของ IBUKOTA นี้เป็นของสาธารณะและไม่ใช่ขององค์กร NGO ใดๆ หรือของพรรคการเมืองไหน อันที่จริง เราไม่แสดงโลโก้ขององค์กร์ NGO หรือพรรคการเมืองใด ๆ ที่เป็นผู้นำหรือสนับสนุนพันธมิตรนี้ ดังนั้นเราจึงไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียเลย เราเพิ่งนำประเด็นนี้ออกสู่สาธารณะและแจ้งให้พวกเขาทราบว่านี่คือการเคลื่อนไหวของพวกเขา” – บอนดัน อันดรียานู

####

ประวัติวิทยากร:

ดร.เคนเน็ธ ลี เป็นผู้อำนวยการดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อชีวิตที่ยืนยาว (AQLI) และผู้ช่วยวิจัยอาวุโสที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก ก่อนหน้าดำรงตำแหน่งบทบาทนี้ ดร.ลีเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารของ EPIC India และนักวิจัยที่ศูนย์ปฏิบัติการระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ (CEGA) และสถาบันพลังงานที่ฮาส เขาศึกษาคำถามในด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์พลังงาน และได้ออกแบบการทดลองภาคสนามในเคนยาและอินเดีย อ่านเพิ่มเติม : https://tinyurl.com/yc655sfa

ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท เป็นนักมานุษยวิทยาการแพทย์ แพทย์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เขายังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ( Thailand Clean Air Network ) นพ.วิรุฬ เป็นผู้มีบทบาทหลักที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ (หรือ AQHI) ของประเทศไทย ในการริเริ่มการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศทั่วประเทศโดยภาคพลเมืองแห่งแรกสำหรับประเทศไทย และยังเป็นบรรณาธิการสมุดปกขาวอากาศสะอาด (Clean Air White Paper) อ่านเพิ่มเติม : https://tinyurl.com/yc655sfa

ดร.สุมิ เมห์ตา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับโลกที่ Vital Strategies ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการทำงานด้านมลพิษทางอากาศ สุขภาพ และการพัฒนา ดร.เมห์ตามีประสบการณ์ภาคสนามอย่างกว้างขวางในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงในแอฟริกา เอเชียตะวันออก และละตินอเมริกา อ่านเพิ่มเติม : https://tinyurl.com/yc655sfa

ฟาจรี ฟะดิลละห์ เป็นทนายความด้านสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมแห่งอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตร IBUKOTA ในอินโดนีเซีย ฟาจรี มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฟ้องร้องหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษและ/หรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงคดีฟ้องร้องของพลเมืองที่สำคัญเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศในจาการ์ตา อ่านเพิ่มเติม : https://tinyurl.com/yc655sfa

บอนดัน อันดรียานู เป็นนักรณรงค์ด้านสภาพภูมิอากาศและพลังงานของกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพันธมิตร IBUKOTA ในอินโดนีเซีย อันดรียานู มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการขับเคลื่อนการรณรงค์การสื่อสารสาธารณะ และตั้งแต่ปี 2017 งานของเขามุ่งเน้นไปที่มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะการรณรงค์เพื่อลดการใช้ถ่านหิน งานของเขามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพของมลพิษทางอากาศผ่านการฝึกอบรมการศึกษาของรัฐ อ่านเพิ่มเติม : https://tinyurl.com/yc655sfa

####

เกี่ยวกับ เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย (หรือ Thailand CAN)

เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย เป็นกลุ่มจิตอาสามืออาชีพที่ขับเคลื่อนโดยพลเมืองจากหลากหลายสาขาวิชาที่ทำงานร่วมกับผู้กำหนดนโยบาย ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยในระยะยาวและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ทางเครือข่ายฯ จึงยกร่างและยื่นร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาด ฉบับแรกซึ่งขับเคลื่อนโดยพลเมืองอย่างแท้จริง ต่อรัฐสภาของประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ เครือข่ายฯใช้แนวทางที่ยึดสิทธิของประชาชนเป็นฐาน โดยเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วคือสิทธิในชีวิตนั่นเอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ThailandCAN.org

เกี่ยวกับ ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อชีวิตที่ยืนยาว (About Air Quality Life Index (AQLI)

AQLI แปลความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดเท่าที่มีอยู่: ผลกระทบต่ออายุขัย พัฒนาโดย Michael Greenstone ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จาก Milton Friedman แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก และทีมงานของเขาที่สถาบันนโยบายพลังงานแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก (EPIC) AQLI มีรากฐานมาจากการวิจัยเชิงปริมาณความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสัมผัสกับมลพิษอากาศของมนุษย์ในระยะยาว และอายุขัยเฉลี่ย ดัชนีนี้รวมการวิจัยนี้เข้ากับการวัดอนุภาคทั่วโลกที่มีการแปลเป็นท้องถิ่นมากเกินไป ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกี่ยวกับต้นทุนที่แท้จริงของมลภาวะที่เป็นอนุภาคในชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ดัชนียังแสดงให้เห็นด้วยว่านโยบายมลพิษทางอากาศสามารถยืดอายุขัยได้อย่างไรเมื่อเป็นไปตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกสำหรับสิ่งที่ถือเป็นระดับการสัมผัสที่ปลอดภัย มาตรฐานคุณภาพอากาศแห่งชาติที่มีอยู่ หรือระดับคุณภาพอากาศที่ผู้ใช้กำหนด ข้อมูลนี้สามารถช่วยในการแจ้งชุมชนท้องถิ่นและผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความสำคัญของนโยบายมลพิษทางอากาศในแง่ที่เป็นรูปธรรม เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://aqli.epic.uchicago.edu

เกี่ยวกับ Vital Strategies

Vital Strategies เป็นองค์กรด้านสุขภาพระดับโลกที่เชื่อว่าทุกคนควรได้รับการคุ้มครองโดยระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง เราทำงานร่วมกับรัฐบาลและภาคประชาสังคมใน 73 ประเทศเพื่อออกแบบและดำเนินกลยุทธ์ตามหลักฐานเพื่อจัดการกับปัญหาด้านสาธารณสุขที่เร่งด่วนที่สุด เป้าหมายของเราคือการเห็นรัฐบาลนำการแทรกแซงที่มีแนวโน้มไปใช้ในวงกว้างโดยเร็วที่สุด สอบถามเพิ่มเติมหรือเยี่ยมชมที่ www.vitalstrategies.org หรือ Twitter @VitalStrat.

เกี่ยวกับ พันธมิตรเพื่ออากาศสะอาดแห่งประเทศอินโดนิเซีย (หรือ IBUKOTA)

พันธมิตรเพื่ออากาศสะอาดแห่งประเทศอินโดนิเซีย (หรือ IBUKOTA) รวมบุคคลและองค์กรจำนวนมากเพื่อต่อสู้อย่างเข้มข้นเพื่ออากาศสะอาดในอินโดนีเซีย ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 พันธมิตรทางกฎหมายของ IBUKOTA เป็นผู้นำในคดีสำคัญที่ศาลแห่งอินโดนีเซียตัดสินว่าประธานาธิบดี Joko Widodo และสมาชิกในรัฐบาลของเขาละเลยสิทธิของประชาชนที่จะหายใจอากาสสะอาด และได้รับคำสั่งให้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศที่ไม่ดีในเมืองหลวง

Follow Us

Thailand Clean Air Network