กิจกรรมของเรา

พลังพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจอากาศสะอาด
Bad Ass Tracker


Bad Ass Tracker คือหุ่นยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพในการทำหน้าที่รักษาสิทธิตามกฎหมายของประชาชน ทันทีที่ตรวจพบการบริการงานของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่รับผิดชอบต่อสิทธิของประชาชน ในการที่จะมีสุขภาพ และ คุณภาพชีวิตที่ดี Bad Ass Tracker จะเข้าจับกุมและดำเนินคดีทันที

ตั้งแต่ประเทศไทยมี Bad Ass Tracker ประจำการเราก็ไม่พบการคอรัปชั่นอีกเลย ส่วนผู้ที่กระทำความผิดก็ได้รับการลงโทษ เข้าไปนอนอยู่ในคุกกันถ้วนหน้า

ใช่..... Bad Ass Tracker เป็นเพียงเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาในจินตนาการ แต่ พ.ร.บ. อากาศสะอาดฉบับนี้แหละจะทำให้จินตนาการของพวกเราเป็นความจริงได้ ก่อนอื่นเราอยากให้คุณมาลองทำความเข้าใจเนื้อหาบางส่วนของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ด้วยกันก่อน“สิทธิที่จะจัดการให้อากาศสะอาด เพื่อให้เรามีชีวิตรอด”

อากาศที่เราหายใจทุกวันนี้ ทำให้เราป่วย และตาย เร็วกว่าเวลาอันควร สิทธิในการมีชีวิตของเราถูกกัดกร่อน รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนว่าประชาชนมีสิทธิ์เสนอร่างกฎหมาย ในหมวดสิทธิหน้าที่ของประชาชน และ หมวดหน้าที่ของรัฐ

ด้วยกฎหมายฉบับนี้ จะปรับหลักคิดสำคัญ คือจาก “อากาศสะอาดเป็นสิทธิของประชาชน” ซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้องปกป้อง เป็นการบังคับว่ารัฐต้องรับผิดชอบ หากรัฐทำไม่ได้ แปลว่าผิด พวกเราฟ้องภาครัฐได้เลย และกำหนดให้มีกลไกสำคัญ คือคณะกรรมการอากาศสะอาด ที่จะเป็นหน่วยงานจัดการกับเรื่องนี้โดยตรง ไม่ต้องผ่านหลายกระทรวง และคณะกรรมการนี้ จะต้องมีตัวแทนจากประชาชน ไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง แถมบีบไม่ให้พวกธุรกิจที่เป็นตัวการปล่อยมลพิษ มีที่นั่งไม่เกิน 1 ใน 3 และคณะกรรมการนี้ จะมีทุนสนับสนุนโดยเป็นเงินที่ไม่ต้องเอาจากงบประมาณแผ่นดิน เพราะจะออกกฎ ให้มีกลไกทางการเงิน ให้ไปเก็บเงินเพิ่มจากสินค้าที่ปล่อยมลพิษ และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้บริษัทที่ทำได้ดีขึ้น แล้วเอาเงินนี้ไปใช้ เช่น การฟื้นฟูสภาพอากาศ, เยียวยาประชาชนที่เจ็บป่วย, สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญเอาไว้ฟ้องภาครัฐ ที่ไม่จัดการปัญหาให้เราอีกด้วย

บัดนี้ เราได้รายชื่อผู้สนับสนุนร่างพ.ร.บ. ครบแล้ว และพร้อมจะเดินหน้าสู่ช่วงเวลาสำคัญที่สุดคือ ขั้นตอนในการยื่นเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเรายังคงต้องการเสียงสนับสนุนของท่านอย่างต่อเนื่องเพื่อใม่ให้ใครมา “ปัดตก” ร่างกฎหมายที่มุ่งคุ้มครอง “สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด” และ“สิทธิในชีวิต” ของเรา อย่างเป็นระบบครบวงจร

กดติดตาม เฟสบุคเพจของเราที่ https://www.facebook.com/thailandcleanairnetwork

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาดได้ที่ https://thailandcan.org/en/knowledge

ท่านยังสามารถรวมลงชื่อให้เกิดกฏหมายแก้ไขปัญหาอากาศได้ที่ https://thailandcan.org/ร่วมลงชื่อเสนอร่าง-พรบ

Follow Us

Thailand Clean Air Network