จิตอาสาอากาศสะอาด

เครือข่ายอากาศสะอาด เปิดรับสมัครอาสาสมัครร่วมงานติดตามความเป็นไปสถานการณ์ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ในประเทศไทย  ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยแก้ไขปัญหาจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาส หายใจอากาศสะอาดอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้


Content Creator   

• Content Creator ( Clean air -Life) ประสบการณ์งานข่าว มีความสนใจข่าวสิ่งแวดล้อม ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ มองประเด็นข่าวเก่ง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับและนำเสนองานในมุมใหม่ได้

Graphic Designer    

• มีความคิดสร้างสรรค์ มุมมองที่มีสไตล์ มีทักษะในการนำเสนอภาพ ทำกราฟิก จัดวางอย่างมีรสนิยม
• สามารถทำ Infographic ที่ดีได้
• ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี ไม่เกี่ยงงานหนัก และทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย
• หากทำโมชั่นกราฟิกได้ และมีความสนใจข่าว

Video Contributor    

• มีทักษะและเข้าใจกระบวนการผลิตวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งนี้สามารถเน้นทักษะที่ถนัดโดยเฉพาะได้
• เข้าใจข่าว มีทักษะการเล่าเรื่องเป็นภาพเคลื่อนไหวตามบุคลิกของแหล่งข่าว ติดตามเทรนด์ นำเสนอได้กระชับ มีลูกเล่นน่าติดตาม    
• ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี ไม่เกี่ยงงานหนัก และทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย

Social Media Reporter    

• เป็นยิ่งกว่าแอดมินเพจ สนใจติดตามข่าวหลากหลาย อัพเดทสถานการณ์ เข้าใจธรรมชาติการนำเสนอของแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อสื่อสารด้วยวิธีการเฉพาะของแต่ละข่าวในช่องทางโซเชียลมีเดียที่แตกต่างกัน
• สามารถติดตาม ผลิต และสร้างสรรค์ข่าวในกระแสได้ทันท่วงที
• ร่วมเสนอแนวคิดในการสื่อสารเนื้อหาทางโซเชียลมีเดีย
• ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี ไม่เกี่ยงงานหนัก และทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ

• สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูด-เขียน
• ใช้โปรแกรมพื้นฐานทั้ง Word และ Excel ได้คล่องแคล่ว
• ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี ไม่เกี่ยงงานหนัก และทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย

สนใจกรอกแบบฟอร์มแนะนำตัว