“ทำไมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศของไทยจึงไม่ได้ผล”

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยที่ผ่านมาไม่ได้ผล ที่สำคัญคือ การขาดความรู้และความเข้าใจภาพรวมของปัญหา โดยเฉพาะการขาดข้อมูลแหล่งที่มาของฝุ่นพิษจากภาคอุตสาหกรรม และการให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นContinue reading “ทำไมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศของไทยจึงไม่ได้ผล”

“PM 2.5 ฝุ่นขนาดเล็กกับผลกระทบที่ไม่เล็กต่อสังคมไทย”

กลุ่มเครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย ร่วมเปิดห้องเสวนา “PM 2.5ฝุ่นขนาดเล็กกับผลกระทบที่ไม่เล็กต่อสังคมไทย” ภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวภาคประชาชนที่ต้องเผชิญภัยเงียบที่อันตรายต่อร่างกาย Continue reading “PM 2.5 ฝุ่นขนาดเล็กกับผลกระทบที่ไม่เล็กต่อสังคมไทย”

ทำไมเครือข่ายอากาศสะอาดต้องผลักดันการพัฒนาระบบ C-Air และ AQHI Thailand

เครือข่ายอากาศสะอาดเป็นการรวมตัวทำงานร่วมกันของนักวิชาการและบุคลากรวิชาชีพหลายสาขาและภาคประชาชนที่ทำงานร่วมกันแบบจิตอาสา โดยเชื่อมประสานกับหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายภาคประชาสังคมContinue reading ทำไมเครือข่ายอากาศสะอาดต้องผลักดันการพัฒนาระบบ C-Air และ AQHI Thailand