เกี่ยวกับเรา

หลายร้อยคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเข้ามาทำอะไร​

“เครือข่ายอากาศสะอาด”

การรวมตัวของกลุ่มคนจิตอาสาทั้งนักวิชาการสาขาต่างๆ และกลุ่มภาคประชาชน ที่ไม่ยอมทนและอยู่นิ่งเฉยกับปัญหา ใช้ความรู้ความสามารถในสาขาของตนเองศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศเหล่านี้

และหาสาเหตุต้นตอในเรื่องนี้ซึ่งกลุ่มสมาชิกกว่าหลายร้อยคนที่เข้ามาทางานทั้งด้านวิชาการ และการเคลื่อนไหวทางสังคม ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อหาทางออกที่จะจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย

พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของเรา
กลุ่มเราเป็นเครือข่ายที่ทํางานร่วมกับพันธมิตรที่สุดยอดเหล่านี้

ติดตามเรา

เครือข่ายอากาศสะอาด