ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ. อากาศสะอาด
ในแบบออนไลน์ได้แล้ว

ขั้นตอนง่ายๆ เพียง
กรอกฟอร์ม ONLINE ตามลิงค์ด้านล่าง
เท่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอากาศสะอาดให้ประเทศไทยได้แล้ว

ร่วมลงชื่อสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทวง "สิทธิ์" ที่จะได้รับ "อากาศบริสุทธิ์" ร่วมกับเครือข่ายอากาศสะอาด

ฟอร์มรายละเอียด ลงชื่อเสนอ

พ.ร.บ. อากาศสะอาด
กรุณากรอกรายละเอียดตามความจริง เพื่อสิทธิ์ในการเรียกร้องอากาศสะอาดของท่าน
เขียนที่
ชื่อ
นามสกุล
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
วันเกิด
จังหวัดที่อยู่อาศัย
เบอร์ที่ติดต่อได้
อีเมล
ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น)
(นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ติดตามเรา

เครือข่ายอากาศสะอาด